info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Capaciteitsverlof voor gedetineerden van start

Vanaf deze week gaan de eerste gedetineerden met zogenaamd capaciteitsverlof; zij zullen een deel van hun celstraf thuis met een enkelband uitzitten. Deze tijdelijke noodmaatregel is nodig om zowel de capaciteitsdruk in de penitentiaire inrichtingen te verlichten als het kunnen oproepen van zelfmelders.

Reclassering Nederland, SVG en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, de drie reclasseringsorganisaties, zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze noodmaatregel.

Laatste fase
|Het elektronische toezicht, de enkelband, is alleen voor gedetineerden die al in de laatste fase van hun detentie zitten. Verder is bij het selecteren van de gedetineerden onder meer rekening gehouden met de strafduur, het soort delict, risico’s voor de maatschappij, het gedrag tijdens detentie en de belangen van slachtoffers.

In aanmerking voor capaciteitsverlof komen gedetineerden die zijn veroordeeld tot een celstraf van minimaal vier weken tot maximaal een jaar. Het verlof wordt alleen ingevoerd voor gedetineerden die twee derde van hun straf hebben uitgezeten.

De gevangenisdirecteur van de PI beslist, na afstemming met de reclassering en het CJIB, aan welke gedetineerden capaciteitsverlof wordt verleend, op basis van voorwaarden en criteria. Ook bepaalt de gevangenisdirecteur de duur van het verlof, waarbij rekening wordt gehouden met de te verwachten duur van de capaciteitsproblemen.

Saskia Capello (directeur Verslavingsreclassering GGZ) over het capaciteitsverlof: “Als reclassering dragen we graag bij aan de noodmaatregelen omdat anders de geloofwaardigheid van straffen onder druk komt te staan. Enkelbanden kunnen bijdragen aan de verlichting van de problemen bij DJI.”

Meer over deze maatregel, leest u in de Staatscourant https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-16472.html