info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Organisatie

Bestuur SVG

Het bestuur van de SVG wordt gevormd door bestuurders van de 10 SVG-instellingen. Zij komen vijf maal per jaar bij elkaar om de koers van de verslavingsreclassering te bespreken. Het bestuur staat onder leiding van voorzitter Ruud Rutten (Tactus) en vice-voorzitter Jeroen Gast (Fivoor).

Bestuur SVG

Directeur SVG

De directeur SVG, Saskia Capello, staat aan het hoofd van het bedrijfsbureau. Tweemaandelijks leidt zij het overleg met de managers van de SVG-instellingen over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast vormt ze de linking pin tussen het beleidsbureau en het bestuur.

Directeur SVG

9 Regionale instellingen voor verslavingsreclassering

In de regio werken zo’n 800 reclasseringswerkers iedere dag met cliënten. Zij werken verspreid over 9 regionale instellingen. Dit zijn grotere ggz- of verslavingszorginstellingen met een tak voor verslavingsreclassering. Binnen de instellingen werken reclasseringswerkers als toezichthouder of adviseur aan de re-integratie van cliënten. Binnen de SVG zijn verschillende overlegvormen om het onderling contact te borgen, zoals het managementoverleg en het werkbegeleidersoverleg.

9 Regionale instellingen

Bedrijfsbureau SVG

Het bedrijfsbureau van de SVG behartigt de belangen van de SVG-instellingen. Ongeveer 20 beleidsadviseurs werken aan beleid voor de verslavingsreclassering. Dit doen zij door overleg te voeren met de andere reclasseringsorganisaties, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere ketenpartners. Daarnaast verzorgt het SVG-bureau de financiële afwikkeling tussen het ministerie en de SVG-instellingen.

Bedrijfsbureau SVG