info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Gedragsinterventies

Gedragsinterventies zijn opgezet om de re-integratie van justitiabelen te bevorderen en zo de samenleving veiliger te maken. Deze trainingen richten zich op criminogene factoren, zoals onder andere op drugsgebruik, delictgedrag en agressieregulatie.

Een gedragsinterventie kan, op advies van de reclassering, als bijzondere voorwaarde door de rechter of het Openbaar Ministerie worden opgelegd.

De verslavingsreclassering heeft specifieke interventies voor haar doelgroep. De gedragsinterventies van de SVG zijn:

Leefstijl 24/7

De Leefstijl 24/7 is een gedragsinterventie voor delictplegers met middelenproblematiek. Tijdens de modulair opgebouwde training krijgen deelnemers inzicht in hun middelengebruik. In groepsgesprekken, persoonlijke sessie en tijdens opdrachten gaan ze aan de slag met hun problematiek. Ze leren risicosituaties te herkennen en te vermijden, zodat uiteindelijk recidivevermindering wordt bereikt.

Alcohol en Geweld

Met de gedragsinterventie Alcohol en Geweld vermindert de reclassering recidive van alcoholgerelateerd geweld. Deelnemers leren de relatie tussen alcoholgebruik en delictgedrag kennen. Aan de hand van gesprekken en opdrachten wordt duidelijk wat voor hen risicosituaties zijn en hoe ze die in de toekomst kunnen vermijden.

Alcohol en Geweld is bedoeld voor personen die veroordeeld zijn voor (of verdachte zijn van) een geweldsdelict dat is gepleegd onder invloed van alcohol. De gedragsinterventie kan worden aangeboden binnen een reclasseringstoezicht of los, als bijzondere voorwaarde. Deelnemers komen een of tweemaal per week bijeen.

Gedragsinterventie