info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Ik heb een klacht

Wij doen ons uiterste best om u op de juiste manier te helpen. Bent u toch niet tevreden over de Reclasseringsinstelling van de SVG? Dan behandelen wij uw klacht met zorg.

Er zijn twee stappen die u kunt volgen.

  1. De eerste stap is de interne klachtenregeling. Als u het niet eens bent met de Reclassering, dan kunt u dat bespreken met uw reclasseringswerker. Misschien is uw klacht opgelost na dit gesprek. Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Vraag aan uw reclasseringswerker hoe u dat doet. 

  2. Leidt het gesprek met uw Reclasseringsinstelling niet tot een oplossing? Dan volgt stap twee. U kunt dan binnen zes weken een officiële klacht indienen. Dit doet u dan bij de externe, onafhankelijke klachtencommissie Reclassering.