info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Officiële klacht

Komt u er toch niet uit met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende met de interne klachtenregeling? Dan kunt u per brief een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Reclassering. U kunt uw brief per post of per e-mail versturen. Dit moet binnen zes weken na het behandelen van de interne klacht. 

Dit moet u doen binnen zes weken na het bespreken van uw klacht met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende. Hiervoor geldt het Klachtenreglement Reclassering. U kunt daarbij hulp vragen van een advocaat of vertrouwenspersoon. De klachtencommissie beslist of uw klacht in behandeling wordt genomen.

NB: De klachtencommissie behandelt geen klachten over beslissingen van een reclasseringsorganisatie op een verzoek van een cliënt om inzage en afschriften van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook neemt de klachtencommissie geen klachten in behandeling over beslissingen op een verzoek tot rectificatie, verwijdering van persoonsgegevens of andere verzoeken over het gebruik van persoonsgegevens zoals bedoeld in de artikelen 16 tot en met 22 van de AVG.

Als uw klacht door de klachtencommissie in behandeling is genomen, volgt een schriftelijke procedure. Daarna is er meestal een zitting met alle betrokkenen achter gesloten deuren. De klachtencommissie doet binnen enkele weken daarna schriftelijk uitspraak. Zij verklaart uw klacht gegrond of ongegrond en brengt eventueel advies aan ons uit.

Contactgegevens Klachtencommissie

Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8345
3503 RH Utrecht

E-mail: Klachtencommissie@3ro.reclassering.nl

Tel nr: 06-11305851 (Het beste bereikbaar op dinsdag en donderdag)