info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Advies

Wat is de kans dat een verdachte opnieuw in criminaliteit vervalt? En wat is er voor nodig om recidive te voorkomen? Dit zijn de twee belangrijkste vragen die worden beantwoord in het reclasseringsadvies. De Verslavingsreclassering brengt deze adviezen uit in opdracht van het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen.

SVG-88_V5

Adviseurs met kennis van criminele carrières

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het voortijdig stoppen van criminele carrières. Ze hebben kennis van criminogene en beschermende  factoren en hoe hierop geïntervenieerd kan worden. Een advies bestaat altijd uit een inschatting van de kans op recidive en een persoonsgericht plan van aanpak. Zware heroïneproblematiek vraagt immers om andere oplossingen dan beginnend alcoholmisbruik.

Als ondersteuning bij hun professionele expertise gebruiken onze adviseurs wetenschappelijk onderbouwde instrumenten,  zoals de RISC. Hiermee onderzoeken zij op systematische wijze welke risicofactoren aanwezig zijn. Zo kijken ze bijvoorbeeld hoe het middelengebruik, eventuele schulden en mogelijke psychische problematiek van invloed zijn op het recidiverisico.