info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Privacy

Omgaan met persoonsgegevens in verslavingszorg en verslavingsreclassering en het hanteren van de wettelijke voorschriften op het terrein van privacy is een complexe aangelegenheid. Zowel de zorg als de reclassering kennen deels eigen specifieke regels op dit gebied.

Daardoor krijgen reclasseringswerkers bij het uitvoeren van hun taken te maken met diverse reglementen op het gebied van privacy. Zoals:

Meer informatie
Op vragen over privacy die betrekking hebben op een ander onderwerp dan hierboven genoemd, geeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogelijk antwoord. De AVG geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens en meldingen die aan de Autoriteit Persoonsgegevens moeten worden gedaan.