info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Stap voor stap

De SVG werkt met een moeilijke doelgroep bij wie een relatie bestaat tussen crimineel gedrag en middelengebruik. Hun verslaving vergroot de kans op recidive en zorgt tegelijkertijd dat ze hun criminele gewoonten moeilijk kunnen veranderen. Om te komen tot structurele en langdurige gedragsverandering hebben zij meer interne motivatie nodig. De verslavingsreclassering gebruikt hiervoor de motiverende gespreksmodule Stap voor Stap.  

Motivatie vergroten

Stap voor Stap is een korte, geprotocolleerde en laagdrempelige training, bedoeld om de motivatie op gedragsverandering te vergroten. Onder begeleiding doorloopt de cliënt opdrachten en vragen uit de module, die is onderverdeeld in zeven stappen. Dit biedt hem inzicht in zijn strafbare gedrag en de rol die middelengebruik hier in speelt. Op basis hiervan draagt de toezichthouder opties en alternatieven voor de toekomst aan. 

Breed toepasbaar

De module is breed toepasbaar. Omdat het aansluit bij de persoonlijke situatie van de cliënt is de training geschikt voor zowel first offenders als voor cliënten bij wie middelengebruik een dominante rol speelt in het dagelijks leven. Stap voor Stap is gebaseerd op de motiverende gespreksvoering, waarvan het effect wetenschappelijk is aangetoond. De module is ontwikkeld door het AIAR (Amsterdam Institute for Addiction Research). Eind 2017 heeft de SVG de module doorontwikkeld en in januari 2018 is er een nieuwe versie van het werkboek in gebruik genomen.

Stap voor Stap app

De SVG heeft de methode Stap voor Stap vertaald naar een app. Cliënten kunnen de app zelfstandig of samen met hun reclasseringswerker doorlopen en invullen. Hoe de app werkt wordt uitgelegd een filmpje. Op www.vimeo.com/reclassering vind je ook filmpjes over alle losse stappen in de Stap voor Stap app