info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Cliënten

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) richt zich op mensen die door hun verslaving of psychische problematiek in aanraking zijn gekomen met Justitie. Een gevarieerde groep daders en verdachten. Van de veelpleger die na een jarenlange heroïneverslaving tot een ISD-maatregel wordt veroordeeld, tot de first offender die tijdens een avond stappen over de schreef is gegaan. Onderstaande afbeelding geeft een beeld van een ‘gemiddelde’ SVG-cliënt.

Middelengebruik

Vrijwel alle cliënten van de verslavingsreclassering hebben problemen met middelengebruik. Hun verslaving draagt bij aan hun delictgedrag. Bijvoorbeeld een verslaafde die een fiets steelt om zijn drugs te kunnen bekostigen. Of een weekenddrinker die onder invloed van alcohol uitgaansgeweld pleegt. De SVG biedt begeleiding bij alle soorten middelenproblemen.

Hiernaast een grafiek met de meest voorkomende middelen waar we problemen mee zien.

Schuldenproblematiek

De helft van de SVG-cliënten kampt met problematische schulden. Gemiddeld hebben deze cliënten een schuld van 21.000 euro, verspreid over meer dan 10 schuldeisers. Deze schulden zorgen voor grote belemmeringen bij het re-integreren. Ze werken door op alle leefgebieden. Zo hebben cliënten die met schulden kampen moeite een baan te houden, een huis te vinden en zelfs moeite familierelaties te onderhouden. Hierdoor verhoogt de aanwezigheid van schulden de kans op recidive. Meer