info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Nieuwe Wet Seksuele Misdrijven: 1 juli is het zover!

Wet Seksuele Misdrijven 1 juli 2024

Op maandag 1 juli treedt de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven in werking. De wet brengt een grote verandering met zich mee in strafbaarheid van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Seks moet altijd vrijwillig en gelijkwaardig zijn, daarom is het belangrijk dat je weet of de ander ook seks wil. De belangrijkste wijzigingen zijn ook te zien in de animatie onderaan dit bericht. De nieuwe wet stelt dat je dit bij elkaar moet nagaan. Gebeurt dat niet en gaat iemand toch door, dan is dat strafbaar. De nieuwe wet gaat dus uit van consent als basisnorm. Dwang is in deze wet een strafverzwarende grond. Daarnaast worden seksuele intimidatie (in het openbaar, op straat of online) en sexchatting met minderjarigen strafbaar gesteld. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag veelvuldig voorkomt in onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat 53 procent van de vrouwen en 19 procent van de mannen fysieke aanraking tegen hun wil meemaakt.

De modernisering is een antwoord op verschillende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en is bedoeld om meer strafrechtelijke bescherming te bieden. Ook moet het de drempel te verlagen voor het doen van meldingen en aangiften. Een groot deel van onze reclassenten heeft moeite met herkennen en erkennen van grenzen op verschillende leefgebieden, waaronder op het gebied van seksualiteit. De nieuwe Wet seksuele misdrijven vraagt meer vaardigheden om wensen en grenzen te herkennen, te bespreken en te respecteren.

Wil je meer weten over de aanpassingen in de wet? Lees dan eens dit informatieblad door die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid is opgesteld.