info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Anja Dirkzwager benoemd tot bijzonder hoogleraar Reclassering

Anja Dirkzwager is benoemd tot bijzonder hoogleraar Reclassering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanuit een samenwerking tussen de stichting Nederlandse Reclassering Actie (NRA) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Dirkzwager combineert het hoogleraarschap met haar functie als senior onderzoeker bij het NSCR.

De bijzondere leerstoel Reclassering, ondergebracht bij de afdeling Strafrecht en Criminologie van de VU, richt zich op onderzoek naar en onderwijs over de diverse hoofdtaken van de reclassering: diagnose en advies, toezicht, coördinatie van taakstraffen en het uitvoeren van gedragsinterventies. Dirkzwager zal als bijzonder hoogleraar Reclassering in haar onderzoek met name aandacht besteden aan de besluitvorming, de uitvoering en effecten van het reclasseringswerk. ‘Daarmee beoog ik meer evidence-based werken door de reclassering te ondersteunen’, aldus Dirkzwager. Zij zal ook een belangrijke rol spelen bij het onderwijs van de afdeling Strafrecht en Criminologie, onder andere door het verzorgen van het vak Reclassering in de Minor Forensische Criminologie en het begeleiden van promovendi en masterstudenten aan de VU.

Centrale rol op verschillende momenten in het strafproces

Met het vervullen van de leerstoel hoopt Dirkzwager een bijdrage te leveren aan een betere re-integratie van justitiabelen en daarmee uiteindelijk ook aan een veiligere samenleving. ‘De Reclassering speelt een centrale rol op verschillende momenten in het strafproces. Dit raakt aan een belangrijke maatschappelijke uitdaging, namelijk hoe kunnen we criminaliteit het beste aanpakken, voorkomen en verminderen. Maar nadrukkelijk ook: hoe kunnen we mensen die in aanraking komen met het strafrechtsysteem zo goed mogelijk begeleiden om de draad van hun leven succesvol op te pakken. Reclasseringswerk en gedegen onderzoek naar reclasseringswerk passen hier naadloos bij.’

Over Anja Dirkzwager

Anja Dirkzwager studeerde Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2001 bij de Afdeling Medische Psychologie van de VU in Amsterdam, op een longitudinaal onderzoek naar posttraumatische stress bij militairen na hun deelname aan internationale vredesoperaties. Daarna deed ze onderzoek naar de gezondheidseffecten van de Vuurwerkramp in Enschede bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL). Sinds 2007 werkt ze als senior onderzoeker bij het NSCR, waar ze inmiddels lid is van het managementteam en programmaleider van de onderzoeksgroep Reacties op criminaliteit en de effecten daarvan. Dirkzwager is daarnaast projectleider van het Prison Project, een project rondom procedureel rechtvaardige bejegening en de psychische gezondheidsproblemen bij personen die in aanraking komen met justitie. Tot slot is Dirkzwager voorzitter van de Prison Working Group van de European Society of Criminology en co-voorzitter van de Divisie Detentie van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie.